Tips
Redovisning Hässleholm

TOFTS Redovisning AB

Tips

Att tänka på vid bokföring

Bokslut, årsredovisningar och deklarationer

 

Uppföljning och analyser

Vi hjälper till att analysera siffrorna. Tar fram nyckeltal för att hjälpa er att nå era mål.

Nyregistrering

Vi hjälper er att registrera och skapa ert bolag.

Vem är bokföringsskyldig?

 

•Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga

•Fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig

 

Att tänka på vad gäller bokföring?

 

Det är ni som företagare som har ett ansvar för att ert företags redovisning och de rapporter som baseras på denna.

När man lämnar bort bokföringen till någon annan, var inte rädd för att ställa frågor så att ni förstår bokföringspapperna.

Några tips som underlättar arbetet vid bokföringen.

 

•Materialet datumsorterat. Sätt in papperna i en pärm i datumordning

•Kontoutdrag. Skicka med kontoutdrag

•Bokföring sker i efterhand. Tänk på att bokföringen sker efter periodens utgång. Skicka in era papper senast den 20:e i månaden efter periodens utgång.

 

Bättre ordning på papperna innebär mindre jobb vid bokföringen.

 

 

 

Fördelen med att ha bokföring?

 

Bokföring ger dig möjlighet att följa upp hur din verksamhet går. Når du dina uppsatta mål. Bokföringen kan visa vilka kostnader du behöver jobba med.

Det finns aktörer som Leverantörer, Banken m.m som kan vara intressede av bokföringen

 

 

Vad ska en faktura innehålla?

 

Tänk på att fakturer måste innehålla viss information enligt bokföringslagen. En faktura(verifikation) ska bl.a. innehålla uppgift om:

 

Datum, när den sammanställts

Kund, till vem fakturan är ställd

Affärshändelsen, när den inträffat

Specifikation, vad fakturan avser

Belopp

 

Krav på hur en faktura ska se ut finns även i annan lagstiftning än bokföringslagen. Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom bl.a innehålla uppgift om:

 

Ett unikt löpnummer för varje faktura

Säljarens registreringsnummer till moms

Säljarens och köparens namn och adress

Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art

Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats

Den eller de momssatser som gäller

Den moms som ska betalas

 

Är ni osäkra kontakta oss gärna. Vi hjälper gärna till med mallar som underlag för er fakturering. Vi hjälper även till med fakturering.

 

 

 

Moms

 

Det finns 3 skattesatser för moms.

 

25 procent moms är den generella skattesatsen som gäller på de flesta varor och tjänster.

 

12 procent moms gäller för till exempel livsmedel, restaurangbesök och konstverk som konstnären säljer själv.

 

6 procent moms gäller till exempel för tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter med mera.

 

Vissa branscher är helt undantagna momsplikt, det gäller till exempel sjukvård och tandvård.

 

Förenkla din vardag.

 

Med Visma eEkonomi så kan du sköta din fakturering via dator, smartphone eller surfplattan. Visma eEkonomi kan enkelt knytas

ihop med oss på TOFTS Redovisning.

 

Detta ger en smidig lösning för er företagare. Samtidigt som ni kan känna er trygga med att bokföringen blir rätt.

 

Med Visma eEkonomi kan man även välja att göra den löpande bokföringen själv och sen enbart ta hjälp med de svårare bitarna.

 

För att läsa mer följ länken här Visma eEkonomi.

 

Lag om kassaregister

 

Tar ni emot kontant betalning så måste man från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Syftet med lagen är bland annat att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

 

För två branscher finns sedan tidigare bestämmelser som innebär särskilda krav på registrering av kontantförsäljning. Det är restauranger med serveringstillstånd som ska registrera all försäljning i kassaregister och taxiföretag som ska registrera inkörda belopp i en taxameter.

 

För mer information gå in på skatterverkets hemsida här, eller kontakta oss för rådgivning.

 

Vi kan hjälpa till med rådgivning om vilka system som är lämpliga för ert endamål. Vi kan även hjälpa till att sätta upp utrustningen åt er.

 

Från

450kr/h exklusive moms

 

Löpande bokföring

Bokföring och fakturering. Vi hjälper till med bokföringen, faktureringen och löneadministrationen.

TOFTS Redovisning AB

Telefon:

0451-74 57 92

Epost:

info@redoab.se

Adress:

Domarevägen 15

281 37 HÄSSLEHOLM

Orgnr:

559010-8279

Öppettider vardagar:

08:00-16:00